תקנון האתר

השימוש באתר "ארטישופ " זה מותנה בקבלת התנאים בתקנון.

1. כללי 

אתר ארטישופ (Artishop) אונליין (להלן "האתר") שכתובתו www.arti-shop.com .

1.1  ביצועה של פעולת גלישה ו/רכישה "באתר" מהווה את הסכמתך לתקנון, הצהרה והתחייבות לפעול לפיו וכי לא תהא לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה,       במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו.
       שאלות, הערות ובירורים, יבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@arti-shop.com .
1.2  המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות האתר.
ארטישופ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת ארטישופ אינה מתחייבת ששירותי ארטישופ לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ארטישופ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת.ארטישופ אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו.
1.3  
ארטישופ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם. והכל בלא צורך להודיע על כך      מראש. מטבעם של שינויים כאלה, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר תחילה אי נוחות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ארטישופ בגין           ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
1.4   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.5   הניסוח הוא בלשון זכר ולצורך הנוחות בלבד,האמור מתייחס לשני המינים. 

2. השימוש באתר
2.1  רשאי להשתמש באתר, כל אדם בן 18 ומעלה אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, מאסטר קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, ישראכרט בע"מ, לאומי קארד ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.השימוש לקטין מתחת גיל 18 מותנה בקבלת אישור הוריו ו/או אפוטרופוס לביצוע פעולה באתר.
2.2  
ארטישופ רשאי על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת,למנוע מהמשתמש את השימוש מאיזה מהשירותים באתר, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן.ארטישופ תעשה כן, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה, ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים על ידי ארטישופ , במשתמשיו או במי מטעמו.
2.3  הוראות אלה מוסיפות על זכויות
ארטישופ על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה. 
2.4  בעת ביצוע רכישה דרך האתר יידרש הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ.,שם פרטי,שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד,דואר אלקטרוני פעיל ופרטי תשלום וכרטיס אשראי. 
2.5 העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת,תקן pci dss level 1,פרטי הלקוח אינם עוברים לצד שלישי ולא נעשה בהם שימוש מעבר לרכישה שבוצעה.

2.6 במידה ומבצע הרכישה מעונין בכך, רשאי למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, לצורך כך עליו להשלים את תהליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של 
ארטישופ ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג ארטישופ לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה, במידה והחליט לבחור באופן מכירה מסוג זה יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה   
  באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת ביצוע הרכישה.
2.6 לידיעת המשתמשים: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.  אודות המכירות
3.1  אתר "Artishop" מאפשר לך לרכוש באמצעותו מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: "הספק" או "הספקים") ובייבוא אישי, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
3.2   ייבוא אישי מחו"ל הינו שירות המוצע באתר עבור חלק מהמוצרים, בשרות זה אנו רוכשים עבורך את המוצר באתרי מסחר באינטרנט ששולחים את המוצר עד לביתכם, במקרה של רכישה בייבוא אישי לא ניתן לבטל את ההזמנה מרגע שבוצעה מאחר וההזמנה מבוצעת מיידית ע"י
ארטישופ באתר המסחר הבינ"ל.
3.3   נדגיש, כי תהליך הזמנתו של כל מוצר בייבוא אישי מתבצע בארץ באמצעות האתר. עם זאת, כל המוצרים המוצגים באתר ומצוינים כ"יבוא אישי" מוזמנים על ידינו ונשלחים ללקוח ישירות מהספקים שבחו"ל. ככלל, הנהלת האתר מקפידה על שמירת קשר שוטף עם כלל הספקים ומתעדכנת במלאי המצוי בידיהם, אולם אין בכך בכדי לשלול את האפשרות, כי מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי או שלא ניתן להשיגם עוד. לפיכך, על מנת שנוכל לבצע את הזמנתך, יש צורך שבעת הרכישה, המוצר שהזמנת יהיה קיים במלאי הספק בחו"ל. במקרה שבו נגמר מלאי המוצרים אצל הספק, תשלח אליך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני, אותו מסרת בפרטי ההזמנה 
לאור זאת, במידה ויתברר כי המוצר שהוזמן על ידך אזל ממלאי הספקים, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך לרכוש מוצר חלופי שהינו שווה ערך ובעל תכונות דומות למוצר שהזמנת. אם תבחר לקבל את הצעתנו, פרטי הזמנתך יעודכנו מחדש. אולם, במידה ותסרב להצעה זו, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך וכרטיסך לא יחויב.
3.4 במידה ותרצו להחזיר את המוצר לאחר שתקבלו אותו - ראו סעיף החזרת מוצרים.

4.   תשלום 
4.1 התמורה עבור רכישת מוצר באתר מתבצעת בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
. ברגע קבלת ההזמנה, מועברת ההזמנה, בצירוף פרטיך האישיים ונתוני כרטיס האשראי שמסרת,לאישור חברת האשראי.יובהר, כי רק החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי בגין הרכישה, תעובד הזמנתך ותועבר לביצוע.
4.2 לאחר שתאושר העסקה על ידי חברת האשראי ויבוצע התשלום באמצעות האתר, תישלח אליך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת בפרטי ההזמנה. 
4.3 לתשומת לבך, כל המחירים הנקובים באתר בסמוך למוצר/ים שהזמנת, הינם מחירים סופיים, ללא צורך בתוספת מע"מ.החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת הרכישה הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלמת את תהליך הזמנה. 

5. תשלום עבור מכס ומיסים 
5.1 בהתאם לתיקון בתקנות המכס (ינואר 2012), כל מוצר או עסקה בייבוא אישי, שערכם הכולל אינו עולה על 325 דולרים  (כ- 1,200 ₪), זכאי לפטור מתשלום מכס. לפיכך, אם סכום המוצרים שרכשת במסגרת העסקה עולה על תקרת הפטור האמורה, תדרוש תוספת תשלום בגין הייבוא, נוסף על המיסים הנוספים הנובעים מהעסקה, לרבות מס ערך מוסף, מס הקניה, או היטלים אחרים, במידה והם חלים על הפריטים שרכשתם. לאור זאת, המוצר או המוצרים שרכשת ומצוינים כיבוא אישי ימסרו לידיך רק לאחר שביצעת תשלום מלא של המיסים. תשלום זה מבוצע בעת קבלת החבילה בסניף הדואר שבאזור מגוריך. 
5.2 המחירים באתר כוללים מע"מ.

6. מועד אספקה 
הנהלת האתר מתחייבת לספק את המוצר/ים שהוזמנו על ידך, תוך מספר ימי העסקים אשר מצוינים באתר. לעניין זה, חישובו של מועד האספקה יחל רק כעבור יומיים מהרגע שבו הסתיימה הרכישה והתקבל התשלום בהנהלת האתר. נדגיש, כי מניין ימי העסקים כולל את הימים א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי מועד. שים לב, כי שליחתם של המוצרים שהזמנת, תבוצע באמצעות דואר ישראל לכתובת שהוזנה על ידך במהלך תהליך הרכישה, אלא אם כן צוין אחרת. לפיכך הקפד לרשום כתובת מדויקת כולל פרטי הנמען במידה וזה לא אתה.

7. עיכוב באספקת המוצר 
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות כלליות, שביתות, עיכובים, השבתות, שיבושים במערך המחשוב, במערכות הטלפונים ו/או במערכות תקשורת אחרים אשר ייפגעו במהלך תהליך הרכישה, תקלות בשירות דואר ישראל או הדואר העולמי, שיבושים בשליחת הדואר האלקטרוני או סיכול הנובע מהתרחשותם של אירועים בלתי צפויים של פעולות איבה ו/או כוח עליון.

8.  אחריות 
האחריות על המוצר מוגבלת אך ורק על קבלתו בשלמות במענו של הלקוח. על הלקוח מוטלת האחריות לבדיקת המוצר מיד עם קבלתו. במקרה שבו תימצא תקלה בשלמות המוצר, על הלקוח לפנות להנהלת אתר "Artishop" במייל שכתובתו:info@arti-shop.com, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת המשלוח באמצעות הדואר.  

9. מדיניות ביטול עסקה 
9.1 חלק מן המוצרים המוצגים באתר  "ארטישופ " הנם ב"ייבוא אישי" ובשל כך לא קיימים במלאי בישראל והם מוזמנים באמצעות צוות האתר מהספקים שבחו"ל ונשלחים ישירות למענו של הלקוח בישראל. לפיכך, מרגע קבלת ההזמנה והעברתה לספק שבחו"ל, ההזמנה אינה ניתנת לביטול – למעט במקרים שבהם טרם הועברה ההזמנה לספק שבחו"ל. במקרה וקמה ללקוח הזכות לביטול על פי תנאי סעיף זה, הנהלת האתר תהא זכאית לגבות דמי טיפול בגין ביטול ההזמנה. 
   כל הזמנת מוצר אשר מצוין בפרטיו "יבוא אישי" חל עליו תנאי זה.
9.2 
מוצרים שאינם ב"יבוא אישי" צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שביטול הסכם לרכישת מוצר יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.דמי ביטול לפי תקנות חוק הגנת הצרכן התשע"א- 2010.
9.3  ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, רשאי
ארטישופ לגבות מהצרכן דמי ביטול  בשיעור של 5% (אחוז) מחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהן (ולאחר ניכוי מחיר משלוח). 
9.4  נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי
ארטישופ לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
 כל האמור בחוק הגנת הצרכן: במקרה של משלוח סחורה ולא באיסוף עצמי יתקזזו גם עלות המשלוחים של אתר 
ארטישופ אל הלקוח.
9.5  מוצרים בהזמנה אישית- מוצרים שנקנו והותאמו אישית לצרכן אינם ניתנים להחזרה ולא יינתן עבורכם 
זיכוי כספי. כגון: מוצרים עם שם, ריהוט בצביעה אישית או טקסטיל בהתאמה אישית או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן במידה והוזמן מוצר במיוחד עבור הצרכן ולפי בקשתו והיה והמוצר הוחזר/ או הרוכש לא הגיע לאספו תוך 21 יום מיום ההזמנה,יחוייב הרוכש על 10% מערך המוצר.
9.6 הודעות יימסרו ל
ארטישופ באמצעות פנייה בכתב לארטישופ בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות ממסך ההודעות באתר. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת הודעה כאמור.

10. תנאי החלפה ומדיניות החזרת המוצרים 
10.1  החלפת המוצרים מותנית בקבלת אישור מהנהלת אתר "ארטישופ ". ההנהלה תאשר את בקשת הלקוח להחלפת המוצר, בהתקיימות התנאים הבאים: 
       10.1.1  טעות בהזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו המוצר שהוזמן על ידו באמצעות אתר. 
       10.1.2  טעות במאפייני ההזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו תואם לצבע המוצר שהוזמן על ידו באמצעות האתר. תנאי זה יתקיים רק במקרה של הבדלים  מהותיים בצבעו של  מוצר,למעט הבדלים בגוון צבע המוצר.  
       10.1.3  קבלת הזמנה פגומה – נמצא פגם מהותי במוצר שהתקבל בבית הלקוח. תנאי זה יחול אך ורק בפגם הנובע מייצור המוצר או אשר נוצר במהלך המשלוח. תנאי זה אינו חל על תקלה שמקורה בפעולות שנעשו על ידי הלקוח. 
10.2 בקשת החלפת המוצר תישלח על ידי הלקוח במייל שכתובתו: info@arti-shop.com,לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתו. הלקוח יציין בבקשת ההחלפה את הפרטים הבאים: 
        10.2.1   פרטי מזמין ההזמנה – שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוח ופרטי התקשרות. 
        10.2.2   הנימוקים לבקשה – הנסיבות שבגינן מתבקשת ההחלפה. 
        10.2.3   תיעוד מראה המוצר – תמונות המציגות בבירור. 
10.3  לאחר קבלת אישור החלפת המוצר, ישלח הלקוח את המוצר באמצעות דואר רשום, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש, למען:  "
ארטישופ"  טבנקין 17/1 רמת גן. ובכל מקרה, עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו. 

11. אספקת/הובלת המוצרים
11.1  אספקת המוצרים תעשה לפי תנאי המשלוח שבחר המשתמש בעת ביצוע הרכישה, תנאי המשלוח מופיעים גם בשאלות נפוצות. המחירים המופיעים באתר הינם למשלוחים בישראל ורק לאזורים בהם קיים שירות דואר ישראל. ישנה אפשרות לאסוף את המוצר ללא דמי משלוח.
11.2 
ארטישופ  ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן  נכתב אחרת באתר.
11.3  הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל  אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח הוא עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
11.4  דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
11.5  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור,
ארטישופ ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר. לגבי משלוחים לחו"ל יש לפנות טלפונית לברור מחירי המשלוח.
 11.6 בכל מקרה של איסוף עצמי יש לוודא טלפונית שהמוצר נמצא במלאי באותו רגע נתון,ישנם מספר מוצרים שנשלחים ישירות ולא ניתנים לאיסוף עצמי (צוות
ארטישופ במקרה כזה יעדכן אתכם).  במידה והמוצר אזל מהמלאי,תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני או בטלפון והלקוח לא יחויב על המוצר. 
 11.7 בעת אספקת המוצר, רשאים Artishop ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 
11.7 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
11.8 האתר לא יישא באחריות למועד אספקת המוצרים (במקרה של שיבושים בדואר ישראל)  או על טיב המוצר (באחריות היבואן/ יצרן/ספק בלבד).
 11.9 היה ותחול טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או במחיר המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר ו/או בכל פרט אחר יהא האתר רשאי אך לא חייב לבטל את העסקה.

 12. זכויות יוצרים
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
12.1 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים,תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחריםהמתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
השם "
ארטישופ " וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה. 
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט 
אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

13.תפוצה
לאחר שבחרת לתת את הסכמתך להרשמה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מסכים לצירופך למאגר הדיוור של האתר ובכלל זה, דואר שמטרתו להגביר את השימוש באתר או רכישת המוצרים המוצגים בו. על אף האמור, הנך רשאי לבקש למחוק את פרטיך ממאגר הדיוור הישיר באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת הקשר בדבר סירובך לקבל דברי דואר ופרסומים מהאתר. 

14.שונות 
14.1  מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לArtishop ולמשתמש תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
14.2  Artishop  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו,בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
13.2 רכישה באמצעות האתר מאובטחת באמצעות SSL מאובטח  ולמרות האמור, כל הרוכש באתר זה מתחייב שלא תהא לו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו עקב תקלה אשר תפגע באבטחת האתר.
13.3 "
ארטישופ " שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. 

 שרות לקוחות:
לכל שאלה/בירור הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות הדף "צור קשר" באתר או באימייל : info@arti-shop.com או בטלפון 077-4003929 .

שעות המענה הטלפוני שלנו : ימים א-ה 9:30-18:00 , יום שישי 9:00-13:00

 

 תודה וקנייה מהנה

צוות אתר "ארטישופ "

 

 

 

 

 

 

פרטי יצירת קשר

טלפון: 077-4003929
אימייל:  

שעות פעילות: 
א’-ה’: 09:30-19:00  ימי ו' 09:30-14:00